Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży

Towarzystwo założyła (w 1956 r.) i kierowała nim przez lata Melania Arciszewska (1906-1980), żona premiera Tomasza Arciszewskiego. We własnym domu Towarzystwo prowadziło m.in. bursę i szkołę sobotnią.

Adres:
50 Nightingale Lane
Wandsworth
London SW12 8TE