content

„Poland and Ukraine: Passages to Democracy”

content

Dyskusja panelowa o demokracji z perspektywy polskiej i ukraińskiej

content

Polish Perspectives on Freedom of Movement

content

Dyskusja panelowa na temat przemian demokratycznych we współczesnej Europie

content

A panel discussion on democratic transitions in modern Europe