content

Stanisław Maczek

Stanisław Maczek był bez wątpienia jednym z najbardziej utalentowanych polskich dowódców wojskowych w historii. Był prawdziwym wizjonerem, dzięki któremu Wojsko Polskie zbliżyło się poziomem taktyki, wyszkolenia i nowoczesnością wyposażenia do innych armii europejskich. Mówi się o nim, że nigdy nie przegrał bitwy. Jest uznawany za bohatera w wielu miastach zachodniej Europy. Kim był ten człowiek, że każdy, kto pozna jego biografię, czuję dumę z tego, że jest jego rodakiem?

czytaj więcej >
content

Władysław Sikorski

Władysław Sikorski to prawdopodobnie jedna z najbardziej znanych postaci  XX-wiecznej emigracji londyńskiej. Urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym w zaborze austriackim. Jego rodzice – Tomasz i Władysława z domu Hawrowska – byli niezamożnymi ludźmi. Ojciec pracował najpierw jako organista, a później nauczyciel szkoły ludowej w Tuszowie. Zmarł, gdy Władysław miał ledwie 4 lata. Dzięki ciężkiej pracy matki i pomocy krewnych młody Sikorski mógł ukończyć seminarium nauczycielskie w Rzeszowie oraz zdać maturę w gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie w 1902 roku. Zaraz po maturze rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, które ukończył z dyplomem inżyniera w 1907 roku. W międzyczasie przerwał studia, by najpierw odbyć obowiązkową służbę wojskową w armii austriackiej, następnie – widząc dla siebie perspektywy wojskowe – zdecydował się na roczną ochotniczą służbę oraz kurs oficerski w szkole wojskowej, zakończony w stopniu podporucznika rezerwy. W 1909 roku poślubił Helenę Zubczewską i przeprowadził się do Leżajska. czytaj więcej >

content

Jan Zumbach

Jan Zumbach to jeden z tych polskich bohaterów II wojny światowej, którym chyba nikt nie odważyłby się postawić pomnika. Z całą pewnością jego życie jest gotowym materiałem na scenariusz filmowy lub książkę przygodową (zresztą jego autobiografię tak się właśnie czyta), jednak wiele dwuznacznych wyborów, których dokonał, podobnie jak jego powojenna działalność, sprawiają, że nie można uznać go za kryształowego bohatera i wzór polskiego patrioty. czytaj więcej >

content

Stanisław Sosabowski

Stanisław Sosabowski jest być może najbardziej tragiczną postacią polskiej generalicji czasów II wojny światowej. Co prawda nie zginął w działaniach wojennych, ani nie odniósł poważniejszych ran, odebrano mu jednak to co dla żołnierza jest najważniejsze – honor. Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że stał się ofiarą nieudolności aliantów. W zasadzie dopiero od niedawna prowadzone są badania i wydawane poświęcone mu książki, a na jego cześć nazywane są ulice, szkoły, drużyny harcerskie. Wcześniej o tej postaci słyszeli głównie widzowie filmu O jeden most za daleko, w którym najtrudniejsze dla Sosabowskiego dni zostały doskonale przedstawione. czytaj więcej >

content

Wywiad z Witoldem Sobkowem, Ambasadorem RP w Londynie

Panie Ambasadorze, sprawy nauki i oświaty nie należą do tematów, które jako pierwsze przychodzą na myśl, gdy mówimy o stosunkach międzynarodowych i dyplomacji. Jaką rolę odgrywają te kwestie w polityce zagranicznej współczesnych państw?

Nauka i oświata, tak jak praktycznie wszystkie sfery ludzkiej aktywności, w coraz większym stopniu podlegają globalizacji i są objęte różnymi formami współpracy międzynarodowej. Z tego powodu sfery te w naturalny sposób stanowią obszar zainteresowania dyplomatów. czytaj więcej >