content

Zapomniana stolica Polski, Arkady Rzegocki

Pisząc o zapomnianej stolicy nie mam na myśli sporów historyków wskazujących na Giecz, Ostrów Lednicki, Gniezno lub Ostrów Tumski w Poznaniu jako na ważne centra administracyjne średniowiecznego państwa Piastów. Tutaj przynajmniej toczy się wśród archeologów i historyków interesujący spór. Jednak gdy zainteresujemy się najnowszą historią naszego państwa okaże się, że niewiele osób jest świadoma, że najważniejsze funkcje polityczne i administracyjne od 1940 roku spełniał Londyn.  czytaj więcej >

content

Tamiza wpada do Wisły. Polski Londyn jako fundament III RP, Jan Maciejewski, Krzysztof Mazur

Spotkanie z polskim Londynem to sposób na ponowne związanie nici polskiej historii. Tam właśnie przechowuje się pamięć o II Rzeczpospolitej i pielęgnuje jej główne idee. Pijąc herbatę w mieszkaniu potomków londyńskich emigrantów z lat czterdziestych możemy się przenieść do czasów, gdy Polacy byli dumni ze swojego państwa. Czytając publicystykę londyńczyków możemy obcować z ludźmi żyjącymi państwem, które stanowiło dla nich formę egzystencji. Jeśli system komunistyczny był rzeczywiście walcem zrównującym z ziemią dawną Rzeczpospolitą, to walec ten nie dotarł na Wyspy. Nad Tamizą znajduje się zapomniany przez nas skarb, który mógłby stać się fundamentem III Rzeczpospolitej. czytaj więcej >

content

Projekt MHP „Londyńczycy”

„Londyńczycy. Oczekiwanie na wolną Polskę. Losy polskiej emigracji w Londynie w latach 1945-1989″ – to najnowszy projekt Muzeum Historii Polski, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat polskiej emigracji w Londynie wśród studentów, młodzieży szkolnej i internautów. Aby osiągnąć ten cel grupa pracowników Muzeum oraz studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie wybrała się do Londynu aby nagrać serię wywiadów z przedstawicielami wojennej i powojennej emigracji polskiej.

Projekt realizowany jest przez Muzeum Historii Polski ze środków finansowych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zapraszamy do obejrzenia tych ciekawych i wzruszających wspomnień:

Eugenia Maresch
Danuta Szlachetko
Maria Drue
Janina Tomaszewska
Hanna Zbihorowska-Kościa
Wojciech Fudakowski 
Hanna Niedzielska-Kępińska
Zbigniew Siemaszko 
Władysław Komornicki
Nina Taylor-Terlecka
Michał Giedroyć
Hanna Tarkowska
Irma Stypułkowska 
Marzena Schejbal
Maria Koc-Kędzierska
Teofila Rumun
Bożena Laskiewicz

 

content

Polscy kombatanci w Wielkiej Brytanii, Paweł Chojnacki

„W Londynie występują małe pęcherzyki dawnych czasów, w których rzeczy i miejsca pozostają takie same. Coś jak pęcherze w bursztynie”.

(Neil Gaiman, Neverwhere [1])

Pisząc o jakichkolwiek aspektach dotyczących Drugiej Wielkiej Emigracji lat 1945–1990 [2], nie mamy wyjścia – musimy przynajmniej „zahaczyć” o kwestie wojenne, wojskowe, czy kombatanckie. Takie bowiem były geneza, charakter i w przeważającej mierze skład społeczny tej fali Wychodźstwa [3]. „Droga każdego Polaka do Anglii była pełna przygód: gdy się zbierze liczniejsze grono trzeba nie lada umiejętności towarzyskiej, by nie dać innym ględzić o ich przeżyciach wojennych, a w zamian opowiedzieć obszernie o swoich własnych” – taksował Karol Zbyszewski [4]. „Historie Polaków osiadłych poza granicami kraju po ostatniej wojnie są mniej więcej jednakowe” – przyznawano gdzie indziej [5]. A równocześnie jak różne! Życiorysy dramatycznie rozszczepione na trzy części: do 1939 roku, lata wojenne do 1945 i to, co było dalej… czytaj więcej >

content

Szkoła Letnia 2012

Poniżej znajdą Państwo nagrania ze spotkań w ramach Szkoły Letniej zorganizowanej przez PON UJ dla przedstawicieli młodej polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii:

  • spotkanie z Jarosławem Gowinem, Ministrem Sprawiedliwości RP: LINK DO FILMU
  • spotkanie z Mikołajem Budzanowskim, Ministrem Skarbu RP: LINK DO FILMU
  • spotkanie z profesorem Miłowitem Kunińskim, prezesem Ośrodka Myśli Politycznej: LINK DO FILMU
  • spotkanie z przedstawicielami Klubu Jagiellońskiego i kwartalnika Pressje: LINK DO FILMU
  • spotkanie z profesorem Garrym Robbsonem: LINK DO FILMU
  • spotkanie w Ośrodku Studiów Wschodnich: LINK DO FILMU
  • otwarcie Szkoły Letniej: LINK DO FILMU