content

Poles Migration to the UK, Javzankhorloo Dzamsran

1. Introduction

After the year 2004, there is a high growth of Polish movement towards the UK because of getting more job opportunities and better life style. There were several factors which influenced people to move into the UK market, such as high unemployment rate in Poland, Political instability and family situation. Immigration activities in the UK market had a big impact on the government, including implementation of new policies and regulations for the Polish people and direct impact in the UK labour market (Piotrowski, 2008). Poland was admitted in the EU on 1st April 2004 and, by the law, any resident of the EU has the right to move freely within the borders of other member states. czytaj więcej >

content

Dwie tradycje nowa jakość. Współpraca dwóch najstarszych polskich uczelni: krajowej i zagranicznej, dr hab. Arkady Rzegocki

I.
Od czasów średniowiecznych uniwersytety spełniały cztery podstawowe funkcje. Po pierwsze uniwersytet był wspólnotą naukowców, ludzi poszukujących prawdy, ludzi próbujących zrozumieć świat, zbadać poszczególne jego elementy. Po drugie kluczowym zadaniem uniwersytetu było przekazywanie mądrości, kształcenie ekspertów w poszczególnych dziedzinach, ale także popularyzowanie zdobytej wiedzy. Po trzecie wszechnica pełniła funkcję formacyjną, wychowawczą, a także socjalizacyjną. Uniwersytet wprowadzał studentów w świat szeroko rozumianej kultury. czytaj więcej >

content

Studying In Poland: A British Perspective, Olivia Alford

My decision to do postgraduate study in Krakow was a large undertaking: not only was I committing myself to at least two years of study, but the financial commitment was also significant as I had chosen to self-fund my MA studies. However, I have no regrets about going to Poland. Not only did I have the opportunity to immerse myself in a language, culture and history about which I was (and still am) deeply passionate but I also gained great experience studying at one of the best universities in Poland, experienced and appreciated a different approach to higher education and made some friends for life. czytaj więcej >

content

Living in Poland, Olivia Alford

Since Poland’s accession to the European Union in 2004, the country has re-established itself as one of the economic and cultural powerhouses of Europe. Gone are the impressions that Poland is a grey, backward country stuck in its Communist past: the only country in the EU to avoid recession since the onset of the financial crisis in 2008, Poland’s economy is poised to continue to grow in 2013. Along with its open business culture, keenness to attract new ideas and inward investment from abroad, many British business people and entrepreneurs are moving to Poland to take advantage of a largely untapped business market. But it is not only business opportunities that have attracted British people to Poland. The lower crime rates, higher quality of life and lower cost of living have all contributed to an increase in the number of Brits living in Poland. czytaj więcej >

content

Spacer po „polskim Londynie”, dr Joanna Pyłat

O ile lata dziewięćdziesiąte XX wieku zakończyły oficjalną działalność rządu polskiego na uchodźstwie, o tyle pierwsza dekada XXI wieku stanowi definitywny koniec Drugiej Wielkiej Emigracji[1], która powoli, aczkolwiek nieubłaganie odchodzi, pozostawiając po sobie niemałą spuściznę, która powinna i może być zagospodarowana zarówno przez najmłodszą „czwartą falę emigracji, tzw. emigrację pounijną, jak i przede wszystkim przez Polaków żyjących w kraju. Aby jednak tak się stało, należy zastanowić się nad tym, co po sobie społeczność ta pozostawia. czytaj więcej >