content

Historia i historycy na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, Rafał Stobiecki

I.Ewa Winnicka wydaną ostatnio książkę „Londyńczycy” poświęconą losom Polaków, którym po II wojnie światowej przyszło żyć na Wyspach Brytyjskich zaczyna od następującego wprowadzenia:

„Między 1939 a 1947 rokiem niemal 200 tysięcy Polaków, zranionych przez wojnę i wielką politykę, zaczęło żyć na obcej wyspie. Większość tubylców nie była tym zachwycona.
– Wylądowaliśmy na Marsie i żeby przeżyć, musieliśmy założyć tam Polskę – powiedział jeden z uchodźców”[1] . czytaj więcej >

content

Krystyna Skarbek

„Polska Mata Hari”, „James Bond w spódnicy”, „ulubiona agentka Churchilla” – to najczęściej spotykane określenia Krystyny Skarbek. Jednak poza tymi hasłami niewiele osób wie cokolwiek o życiu tej dzielnej Polki. Tajemniczość tej postaci po części wynika z jej zawodu: w czasie wojny – a według wielu historyków również przed nią i po jej zakończeniu – pełniła służbę wywiadowczą dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii, będąc agentką tajnego Zarządu Operacji Specjalnych (Special Operation Executive). Ale spróbujmy po kolei zrekonstruować jej niezwykle ciekawe, choć krótkie życie. czytaj więcej >

content

Stanisław Maczek

Stanisław Maczek był bez wątpienia jednym z najbardziej utalentowanych polskich dowódców wojskowych w historii. Był prawdziwym wizjonerem, dzięki któremu Wojsko Polskie zbliżyło się poziomem taktyki, wyszkolenia i nowoczesnością wyposażenia do innych armii europejskich. Mówi się o nim, że nigdy nie przegrał bitwy. Jest uznawany za bohatera w wielu miastach zachodniej Europy. Kim był ten człowiek, że każdy, kto pozna jego biografię, czuję dumę z tego, że jest jego rodakiem?

czytaj więcej >
content

Władysław Sikorski

Władysław Sikorski to prawdopodobnie jedna z najbardziej znanych postaci  XX-wiecznej emigracji londyńskiej. Urodził się 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym w zaborze austriackim. Jego rodzice – Tomasz i Władysława z domu Hawrowska – byli niezamożnymi ludźmi. Ojciec pracował najpierw jako organista, a później nauczyciel szkoły ludowej w Tuszowie. Zmarł, gdy Władysław miał ledwie 4 lata. Dzięki ciężkiej pracy matki i pomocy krewnych młody Sikorski mógł ukończyć seminarium nauczycielskie w Rzeszowie oraz zdać maturę w gimnazjum im. Franciszka Józefa I we Lwowie w 1902 roku. Zaraz po maturze rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, które ukończył z dyplomem inżyniera w 1907 roku. W międzyczasie przerwał studia, by najpierw odbyć obowiązkową służbę wojskową w armii austriackiej, następnie – widząc dla siebie perspektywy wojskowe – zdecydował się na roczną ochotniczą służbę oraz kurs oficerski w szkole wojskowej, zakończony w stopniu podporucznika rezerwy. W 1909 roku poślubił Helenę Zubczewską i przeprowadził się do Leżajska. czytaj więcej >

content

Jan Zumbach

Jan Zumbach to jeden z tych polskich bohaterów II wojny światowej, którym chyba nikt nie odważyłby się postawić pomnika. Z całą pewnością jego życie jest gotowym materiałem na scenariusz filmowy lub książkę przygodową (zresztą jego autobiografię tak się właśnie czyta), jednak wiele dwuznacznych wyborów, których dokonał, podobnie jak jego powojenna działalność, sprawiają, że nie można uznać go za kryształowego bohatera i wzór polskiego patrioty. czytaj więcej >