content

PONowne spotkanie z polskimi Londyńczkami…, Ewelina Olaszek

Jest piękny październikowy poranek. Za oknami złota polska jesień i krakowskie uliczki. Rozpoczął się kolejny rok akademicki, nie sposób jednak oderwać się myślami od dopiero co zakończonych wakacji. Przypominają o nich rozwieszone po mieszkaniu pocztówki i zdjęcia z Londynu oraz angielska herbata, którą popijam właśnie z sentymentem… czytaj więcej >

content

„Czy mogą Panowie zrobić miejsce?” – rzecz o Stefanii Kossowskiej, Natalia Zakrzewska

Panteon sław polskiej emigracji wojennej i powojennej wydaje się być wypełniony po brzegi: gen. Anders, gen. Sosnkowski, gen. Maczek, Edward Raczyński, Tomasz Arciszewski, Mieczysław Grydzewski, Tymon Terlecki, Marian Hemar, Zbigniew Nowakowski, Jerzy Giedroyć, Juliusz Mieroszewski, Jan Nowak Jeziorański, Jan Lechoń, Gustaw Herling Grudziński, Witold Gombrowicz… można by tak długo wymieniać. Zagłębiając się w życie emigracji okazuje się, że obraz ten nie jest pełen bez kilku nazwisk nieznanych szerszej publiczności. Jedną z tych osób jest niewątpliwie Stefania Kossowska, która zmarła w 2003 r. w Wielkiej Brytanii w wieku 94 lat. Były to lata wypełnione pracą dziennikarską, publicystyczną, spotkaniami z ludźmi, podróżami. czytaj więcej >

content

Brytyjska dyplomacja wobec Polski w okresie międzywojennym – sojusz polsko-brytyjski, Maria Bernat

Politykę zagraniczną Wielkiej Brytanii scharakteryzować można próbą utrzymania równowagi sił w Europie. Ze względu na swoje położenie geograficzne Wielka Brytania bardzo często zmuszona była do zawierania nietrwałych sojuszów, w celu obrony swoich wpływów w Europie i koloniach. Oznaczało to, że żadne z państw europejskich nie miałoby szansy na uzyskanie hegemonii polityczno-gospodarczej na kontynencie. W razie konfliktu Wielka Brytania byłaby decydującą siłą, która – przynajmniej teoretycznie – mogłaby przywrócić status quo. Naturalnym wrogiem była Francja, wynikało to z przyczyn zarówno geograficznych, jak i historycznych. Celem brytyjskiej dyplomacji w okresie międzywojennym było uniknięcie dominacji francuskiej na kontynencie. Widać to wyraźnie w polityce odnoszącej się do odbudowy pozycji powojennych Niemiec. czytaj więcej >

content

Poles Migration to the UK, Javzankhorloo Dzamsran

1. Introduction

After the year 2004, there is a high growth of Polish movement towards the UK because of getting more job opportunities and better life style. There were several factors which influenced people to move into the UK market, such as high unemployment rate in Poland, Political instability and family situation. Immigration activities in the UK market had a big impact on the government, including implementation of new policies and regulations for the Polish people and direct impact in the UK labour market (Piotrowski, 2008). Poland was admitted in the EU on 1st April 2004 and, by the law, any resident of the EU has the right to move freely within the borders of other member states. czytaj więcej >