Seminarium doktoranckie z zakresu nauk społecznych

Klub Jagielloński w Londynie pod patronatem Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie zapraszają absolwentów studiów trzyletnie seminarium doktoranckie z zakresu nauk społecznych

ZAŁOŻENIA

Program seminarium został przygotowany z myślą o osobach, które oczekują przygotowania merytorycznego i metodologicznego na poziomie studiów III stopnia. Na seminarium zapraszamy zarówno osoby z tytułem magistra, zainteresowane podniesieniem własnych kwalifikacji i przygotowaniem się do otwarcia przewodu doktorskiego, jak również osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę teoretyczną z zakresu stosunków międzynarodowych, politologii, bezpieczeństwa narodowego oraz pokrewnych dyscyplin.
Spotkania odbywać się będą w formie comiesięcznych zjazdów, prowadzonych przez wybitnych profesorów i znakomitych naukowców z Polski i Wielkiej Brytanii. Łącznie zaplanowano 10 zjazdów rocznie (2 godziny akademickie każdy), w godzinach wieczornych, zlokalizowanych w centralnym Londynie.
Udział w seminarium pomoże w uzyskaniu kompetencji przydatnych przy pisaniu rozprawy doktorskiej. Uczestnikom programu pomożemy w wyborze opiekuna naukowego, który wesprze seminarzystę w zrealizowaniu uzgodnionego na początku celu (np. pomoc w przygotowaniu koncepcji badawczej pracy doktorskiej, pomoc w przygotowaniu fragmentu pracy naukowej, pomoc w napisaniu artykułu naukowego).
W trzyletnim seminarium doktoranckim mogą uczestniczyć osoby pracujące nad dysertacją doktorską na swoich uczelniach (polskich lub brytyjskich) albo osoby, które zamierzają pracować nad doktoratem lub prowadzić prace badawcze bez realizacji formalnych studiów III stopnia (doktoranckich).

Zgłoszenia oraz zapytania prosimy kierować na adres: pon@uj.edu.pl.

PROBLEMATYKA SEMINARIUM:

Podczas seminariów zostaną omówione następujące problemy z zakresu metodologii nauk społecznych:

Fenomen wiedzy naukowej
Formułowanie problemu badawczego
Formułowanie tezy badawczej, hipotez pomocniczych, pytań badawczych
Metody badawcze nauk społecznych
Selekcja i gromadzenie źródeł wykorzystywanych w pracy naukowej
Budowanie argumentów w pracy naukowej
Struktura pracy naukowej, artykułu naukowego
Sposoby sporządzania przypisów
Omawiane podczas seminarium problemy merytoryczne związane z obszarem badawczym
uczestników seminarium, z naciskiem na miejsce i rolę Polski oraz Europy Środkowej i Wschodniej w świecie, relacje polsko-brytyjskie.

WYMAGANIA

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest:
Przygotowanie prezentacji projektu pracy badawczej (1-3 strony)
przesłanie CV
uiszczenie opłaty (w pierwszym roku – 400 GBP (dopuszczalne dwie raty), w drugim i trzecim roku
wysokość opłaty wynosi 350 GBP).

TERMINARZ

Zjazdy będą się odbywały w piątki od godziny 20.00 w centrum Londynu.
Grudzień 2015:18;
Styczeń 2016: 29;
Luty 2016:26;
Marzec 2016: 18;
Kwiecień 2016: 22;
Maj 2016: 20;
Czerwiec 2016: 10, 24;
Wrzesień 2016: 2, 23.