Historia obecności Polaków w Wielkiej Brytanii, Jan Maciejewski