Z okazji Świąt… wesprzyj potrzebujących

Czasami wystarczy bardzo niewiele, by święta Bożego Narodzenia stały się dla wszystkich czasem wielkiej radości i nadziei. Również dla tych, którzy liczą na nasze wsparcie w godnym odchodzeniu z tego świata. Kupując kartki świąteczne przygotowane przez Hospicjum św. Łazarza, każdy może pomóc podopiecznym tego ośrodka.

Zwyczaj przesyłania na święta drukowanych kartek z życzeniami należy do jednych z piękniejszych przedświątecznych zwyczajów. Zwłaszcza jeśli jesteśmy daleko od tych, którzy są bliscy naszemu sercu, przesłanie listu z życzeniami zawsze będzie stanowić szczególny wyraz naszej pamięci i życzliwości.

Każdego roku Hospicjum św. Łazarza z Krakowa przygotowuje specjalne kartki świąteczne. Całkowity dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie hospicjum i jego podopiecznych. Ośrodek mieści się w Krakowie, przy ul. Fatimskiej 17.

Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie również włączył się w akcję pomocy hospicjum – wszystkie przedświąteczne życzenia będą spisywane właśnie na kartkach przygotowanych przez zespół Hospicjum. Równocześnie pragniemy zaprosić wszystkie osoby, które w prezencie świątecznym chciałyby pomóc podopiecznym ośrodka, do wspierania Hospicjum św. Łazarza.

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum powstała dzięki inicjatywie członków Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum, którzy posiadając wizję budowy domu hospicjum dla ludzi chorych na raka, szukali środków by zrealizować swój cel. Fundacja powstała we wrześniu 1991 r. jako jednostka organizacyjna mająca prawo prowadzenia działalności gospodarczej 
z obowiązkiem niesienia wszelkiej pomocy Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum. Całkowity zysk z działalności Fundacja przekazywała początkowo na budowę, a od końca 1996 r. na dofinansowanie działalności Hospicjum Św. Łazarza. Środki te pozyskuje Fundacja prowadząc różne formy działalności: sieć sklepów specjalistycznego zaopatrzenia medycznego „Samarytanka”, wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego, specjalistyczną przychodnię „Samarytanka”, a także działalność szkoleniową (kursy dla personelu medycznego) i poligraficzną. W ramach działalności poligraficznej Fundacja od wielu lat wydaje kartki świąteczne na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Podopieczni Hospicjum to ludzie chorzy u kresu życia. Możemy sprawić, by czas, który im pozostał, wypełniony był dobrem i przekonaniem, że nie zostali sami, że istnieją ludzie, którzy o nich pamiętają.

Fundację można wesprzeć bądź przez zakup kartek świątecznych bądź przekazując środki pieniężna na konto bankowe: PKO S.A. O/Kraków nr 66-12401431-1111-0000-1044-9806 z dopiskiem „Hospicjum Św. Łazarza”. Szczegóły: www.fundacjapkh.krakow.pl