Wykłady Jagiellońskie

W tym roku Wykłady Jagiellońskie realizowane są w ramach projektu Polski Parlamentaryzm i Tradycje Demokratyczne realizowanego przez Ośrodek Myśli Politycznej przy wsparciu PON UJ. Projekt ten ma na celu popularyzację wiedzy o polskiej historii wśród Brytyjczyków.

Wiedza o polskich tradycjach parlamentarnych i demokratycznych wśród opiniotwórczych środowisk brytyjskich jest niedostateczna. 25 rocznica obrad okrągłego stołu i rozpoczęcie odbudowy demokratycznego państwa polskiego tworzy dobry klimat dla przypomnienia polskiego wkładu w wydarzenia 1989/1990 r., ale również przypomnienia, że polska droga do wolności i demokracji zaczęła się już w XV wieku. Wizerunek Polski jako kraju o stabilnej demokracji może wiele zyskać, jeżeli brytyjskie środowiska opiniotwórcze dowiedzą się, że stabilność ta zakorzeniona jest nie tylko w doświadczeniach ostatniego ćwierćwiecza, ale w dużym stopniu wynika z polskich tradycji demokratycznych i parlamentarnych sięgających XV w.

Projekt obejmuje:

  • cykl sześciu wykładów, które odbędą się w brytyjskich ośrodkach akademickich od lipca do października 2014
  • stronę internetową, na której stopniowo będziemy umieszczać teksty przybliżające polską historię, a także zapis video wykładów
  • fan page na portalu społecznościowym

Wykłady w Wielkiej Brytanii organizowane są wspólnie z City University London. Projekt jest współfinansowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.