Prowadzący

Agnieszka M. Zieleniec, absolwentka psychologii stosowanej na UJ w Krakowie oraz SCCP Surrey Colege of Clinical Hypnotherapy & Psychotherapy. Obecnie studiuje coaching psychodnamiczny w Tavistock & Portman NHS FT. Pracuje jako terapeutka oraz trenerka umiejętności miękkich. Jest członkiem zarządu PPA, gdzie również pełni funkcję Koordynatora Działu Szkoleń.

 

Barbara Sobolewska – psycholog coachingu i hipnoterapeuta. Tytuł licencjata otrzymała z uniwersytetu Westminster University a tytuł magistra z University of East London. Obecnie prowadzi własną praktykę w północnym Londynie.

Główne dziedziny jej specjalizacji to wszystko co się wiąże z psychologią sukcesu, czyli między innymi: motywacja w dążeniu do osiągnięcia celu, realizacja zamierzeń, pewność siebie, radzenie sobie ze stresem, rzucanie palenia.

A prywatne, osoba optymistycznie nastawiona do świata, której mottem życiowym są słowa Steve’a de Shazer’a: ‘Rozmowa o problemie kreuje problem. Rozmowa o rozwiązaniach kreuje rozwiązania.’

 

Marcin Sobiecki – ratownik medyczny, specjalista ds. zdrowia publicznego. Ukończył studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autor wielu publikacji dotyczących zdrowia dzieci. Specializuje się w pierwszej pomocy pediatrycznej, a w szczególności w pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą w placówkach oświatowych.