Programme

Rok 2013/2014
Zajęcia w semestrze I

I: 5-6 października 2013 (inauguracja)
II: 19-20 października 2013
III. 9-10 listopada 2013
IV. 23-24 listopada 2013
V. 30 listopada -1 grudnia 2013
VI.  14-15 grudnia 2013
VII. 4-5 stycznia 2014
VIII. 11-12 stycznia 2014
IX. 18-19 stycznia 2014
X. 25-26 stycznia 2014

SESJA:
29 stycznia 2014 – 10 lutego 2014
17-23 lutego 2014 (sesja poprawkowa)

ZAJĘCIA:
Sobota: 
15:00-16:30 // 16:45-18:15 // 18:30-20:00
Niedziela: 10:00-11:30 // 11:45-13:15 // 14:15-15:45 // 16:00-17:30 // 17:45-19:15/20:00

 

 

Zjazd Data Przedmiot Liczba i forma zajęć Wykładowca
I 5.10 Planowanie dydaktyczne 4 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 2 godz. [w.] Dr A. Rabiej
6.10 Planowanie dydaktyczne 1 godz. [w.] 3 godz. [ćw.] Dr hab. I. Janowska
Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 6 godz. [w.] Dr A. Rabiej
II 19.10 Planowanie dydaktyczne 4 godz. [ćw.] Dr hab. I. Janowska
Metodyka nauczania podsystemów języka 2 godz. [w.] Dr hab. A. Seretny
20.10 Metodyka nauczania podsystemów języka 4 godz. [w.] Dr hab. A. Seretny
Planowanie dydaktyczne 3 godz. [ćw.] Dr hab. I. Janowska
Metodyka nauczania podsystemów języka 2 godz. [w.] Dr hab. A. Seretny
III 9.11 Metodyka nauczania sprawności językowych 4 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 2 godz. [w.] Dr A. Rabiej
10.11 Psychologia i pedagogika w nauczaniu języka polskiego jako drugiego 5 godz. [w.] Dr A. Rabiej
Metodyka nauczania sprawności językowych 4 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
IV 23.11 Metodyka nauczania podsystemów języka 2 godz. [w.] Dr hab. A. Seretny
Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 4 godz. [w.] Mgr E. Grabska-Moyle
24.11 Metodyka nauczania podsystemów języka 5 godz. [ćw.] Dr hab. A. Seretny
Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 5 godz. [w.] Mgr E. Grabska-Moyle
V 30.11 Metodyka nauczania sprawności językowych 5 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
Metodyka nauczania podsystemów języka 2 godz. [w.] Dr A. Rabiej
1.12 Metodyka nauczania sprawności językowych 4 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
Metodyka nauczania podsystemów języka 6 godz. [w.] Dr A. Rabiej
VI 14.12 Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 3 godz. [w.] Mgr E. Grabska-Moyle
Metodyka nauczania sprawności językowych 2 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
15.12 Metodyka nauczania sprawności językowych 1 godz. [w.] 3 godz. [ćw.] Dr hab. I. Janowska
Metodyka nauczania podsystemów języka 7 godz. [ćw.] Dr Agnieszka Rabiej
VII 4.01 Metodyka nauczania sprawności językowych 7 godz. [w.] Dr hab. I. Janowska
5.01 Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 5 godz. [w.] Mgr E. Grabska-Moyle
Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 5 godz. [w.] Mgr B. Howe
VIII 11.01 Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 3 godz. [w.] Dr A. Prizel-Kania
Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 3 godz. [w.] Mgr E. Grabska-Moyle
12.01 Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 2 godz. [w.] 3 godz. [ćw.] Dr A. Prizel-Kania
Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 4 godz. [ćw.] Mgr E. Grabska-Moyle
IX 18.01 Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 4 godz. [ćw.] Dr A. Prizel-Kania
Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 2 godz. [ćw.] Mgr B. Howe
19.01 Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 3 godz. [ćw.] Dr A. Prizel-Kania
Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 4 godz. [ćw.] Mgr E. Grabska-Moyle
X 25.01 Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 4 godz. [ćw.] Mgr B. Howe
Gramatyka opisowa i pedagogiczna języka polskiego 2 godz. [ćw.] Mgr E. Grabska-Moyle
26.01 Testowanie i ocena w nauczaniu języka polskiego 4 godz. [ćw.] Mgr B. Howe