Polska nauka w liczbach

O sytuacji szkolnictwa wyższego w Polsce mówią nie tylko opinie, ale również rankingi i dane statystyczne. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi liczbami i ciekawymi faktami związanymi z uczelniami polskimi:

  • Polska może poszczycić się jednym z najwyższych na świecie wskaźników skolaryzacji oraz największą liczbą instytucji szkolnictwa wyższego w Europie.
  • Obecnie w Polsce działa 470 uczelni. 132 to uczelnie publiczne, a 338 to uczelnie niepubliczne. Uczelnie te kształcą niemal 2 miliony studentów.
  • Studenci kształcą się na ponad 200 kierunkach, w tym unikatowych oraz makrokierunkach.
  • W obecnym roku akademickim najwięcej studentów wybrało kierunki ekonomiczne oraz administracyjne – 23%, społeczne – 13.9%, pedagogiczne – 12%, humanistyczne – 8.8%, inżynieryjno-techniczne – 6.8%, medyczne – 5.8%, informatyczne – 4.9%, usługi dla ludności – 3.7%, prawne – 3.1% oraz ochronę środowiska – 1.4% (kategoria „pozostałe kierunki” to 16.4%).
  • Na studiach stacjonarnych uczy się 928 133 osób, a na niestacjonarnych 999 629.
  • W polskim szkolnictwie wyższym zatrudnionych jest w sumie 170 tys. pracowników, z czego 100 tys. stanowią nauczyciele akademiccy, pracujący głównie w szkołach publicznych (84 tys.), a tylko w niewielkim stopniu w instytucjach niepublicznych (16 tys.).