UJ

Od ponad sześciuset lat Uniwersytet Jagielloński realizuje misję, do której został powołany przez swych wielkich fundatorów – Kazimierza Wielkiego, św. Królową Jadwigę oraz Władysława Jagiełłę. Od chwili stworzenia Studium Generale w roku 1364 naukowcy oraz absolwenci Uniwersytetu rozszerzają horyzonty wiedzy, poszukując prawdy i przekazując wyniki swoich dokonań kolejnym generacjom. Zawołanie Plus ratio quam vis (łac. „Więcej znaczy rozum, niż siła”) jest myślą przyświecającą całokształtowi działalności tej najstarszej polskiej szkoły wyższej.

Na przestrzeni kilku wieków Uniwersytet Jagielloński, będąc jedyną uczelnią wyższą na terenie Rzeczpospolitej, wywierał znaczący wpływ nie tylko na życie kulturalne Polski, ale też krajów sąsiadujących, wychował niejedno pokolenie wybitnych uczonych, pisarzy i działaczy społecznych. W dzieje Uniwersytetu wpisane są okresy wzrostu, upadku, odrodzenia i zamknięcia. Społeczność akademicka Krakowa nie zaprzestała realizacji swoich naukowych aspiracji nawet w najtrudniejszym okresie okupacji hitlerowskiej prowadząc działalność oświatową w podziemiu. Ściśle zespolona z historią narodu polskiego przeszłość krakowskiej Alma Mater kryje w sobie wielkie, niewyczerpane bogactwo.

Dziś na Uniwersytecie Jagiellońskim blisko 4 tysiące naukowców prowadzi badania naukowe oraz wykonuje pracę dydaktyczną na rzecz ponad 50 tysięcy studentów przybyłych do Krakowa z całej Polski oraz z zagranicy. Uniwersytet posiada wyjątkowo zróżnicowaną ofertę edukacyjną, która śmiało może konkurować z programami kształcenia najlepszych ośrodków akademickich na świecie. Rozwojowi nauki towarzyszy dynamiczna rozbudowa infrastruktury uczelnianej, powiększonej w ostatnim czasie m.in. o Centrum Kongresowe, Park Technologiczny, gmach Krajowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego czy… własną winnicę uniwersytecką.

Swój sukces Uniwersytet zawdzięcza w pierwszej kolejności wysoko wykwalifikowanej kadrze akademickiej, a także studentom zdobywającym liczne laury w kraju i za granicą. Wychodząc śmiało naprzeciw wymaganiom współczesnego świata, Uniwersytet Jagielloński stale współpracuje z wiodącymi światowymi instytucjami naukowo-badawczymi oraz renomowanymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami, dla których wychowankowie Uniwersytetu są szczególnie pożądanymi pracownikami.