Misja

Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie powstał jako odpowiedź na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Zacieśniającej się wielopłaszczyznowej współpracy polsko-brytyjskiej, towarzyszy rosnąca aktywność polskiej Emigracji na Wyspach oraz coraz częstsze odwiedziny Brytyjczyków w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że dziś – bardziej niż kiedykolwiek – potrzebne są instytucje pełniące funkcję pomostów pomiędzy oboma krajami.

Naszym najważniejszym celem jest popularyzowanie polskiej nauki w Wielkiej Brytanii. Wspieramy pracę i osiągnięcia zarówno polskich naukowców mieszkających na Wyspach, jak również Brytyjczyków, którzy prowadzą badania na temat Polski. Jednakowo istotną motywacją naszych działań jest budowanie relacji. Nie tylko łączących Polskę i Wielką Brytanię, ale także tych integrujących kolejne pokolenia emigrantów. Wierzymy, że te starania zaowocują wzmocnieniem pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, a także lepszym ich poznaniem.