Zespół

Dr hab. Arkady Rzegocki – politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie, profesor PUNO, kierownik studiów podyplomowych „Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO”. Autor m.in. „Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona” (2004), „The Idea of ‚Raison d’état’ in the Past and in the Contemporary European Integration” (2003), „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce” (2008). Pomysłodawca i spiritus movens Polskiego Ośrodka Naukowego UJ.
Kontakt: arkady.rzegocki@uj.edu.pl

Krzysztof Piskorski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Oksfordzie, gdzie otrzymał tytuł magistra nauk ścisłych z zarządzania ludźmi oraz instytucjami w czasie zmian środowiskowych (Environmental Change and Management). Pracuje w nowoczesnej dziedzinie badań nad środowiskiem. Jego zawodowe zainteresowania skupiają się wokół zagadnień odnawialności w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją przemysłową. W swojej pracy doktoranckiej porównuje procedury zarządzania w tej dziedzinie stosowane w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jest zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce (BAS). Obecnie pracuje w londyńskim biurze PON UJ. Jest odpowiedzialny za współorganizację konferencji „Rycerze Wolności”, która odbędzie się w październiku w Londynie. Ponadto jest zaangażowany w kierowanie i organizowanie studiów podyplomowych z Polsko-Brytyjskiego Partnerstwa Strategicznego w UE i NATO.
Kontakt: krzysztof.piskorski@uj.edu.pl