Jagiellońska Szkoła Przedsiębiorczości

Tegoroczna edycja Szkoły zatytułowana „12 kroków od pomysłu do biznesplanu” odbędzie się w Londynie w dniach 13-14 lipca (część I) oraz 27-28 lipca (część II).

Adresaci szkolenia:
„12 kroków od pomysłu do biznesplanu” organizowane w ramach Jagiellońskiej Szkoły Przedsiębiorczości to zajęcia skierowane do osób polskiego pochodzenia na co dzień przebywających na terenie Wielkiej Brytanii, które pragną skutecznie zrealizować pomysł na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Tematyka zajęć:
Program zajęć obejmuje problematykę związaną z zasadami konstrukcji biznesplanu oraz metodami oceny sposobu jego realizacji. W trakcie zajęć szczególny nacisk zostanie położony na wspomaganie procesu opracowania planu działania poprzez wykorzystanie typowego pakietu biurowego (MS Office czy Open Office).

Zajęcia oparte są na treści książki Biznesplan – model najlepszych praktyk (wydawnictwo Poltex 2012) oraz na dodatkowych materiałach dydaktycznych, dostarczonych uczestnikom w formie elektronicznej wraz z podręcznikiem.

Wszystko to ma sprawić, że uczestnicy kursu zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z szeroko rozumianymi problemami dotyczącymi konstrukcji planu działania oraz oceny funkcjonowania własnego podmiotu gospodarczego.

W trakcie zajęć uczestnicy:

 1. posiądą wiedzę na temat zasad konstrukcji oraz struktury profesjonalnego biznesplanu
 2. poznają ideę budowy biznesplanu wraz z regułami jego adaptacji do wymagań konkretnego przedsięwzięcia biznesowego
 3. zdobędą umiejętność opracowania kluczowych elementów biznesplanu
 4. zapoznają się z problematyką z zakresu różnych dyscyplin ekonomicznych.

W rezultacie uczestnicy zdobędą umiejętność tworzenia planów działania własnych podmiotów.

Wymagania stawiane uczestnikom zajęć:

 • akceptacja regulaminu Jagiellońskiej Szkoły Przedsiębiorczości
 • pochodzenie polskie
 • przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii
 • posiadanie pomysłu na własną działalność gospodarczą
 • chęć zapoznania się z zagadnieniami z zakresu ekonomii
 • dysponowanie w trakcie zajęć sprzętem elektronicznym (komputer, tablet) z zainstalowanym pakietem biurowym MS Office, zorganizowanym we własnym zakresie
 • umiejętność posługiwania się pakietem biurowym MS Office/OpenOffice (lub odpowiednikiem Open Source) oraz przeglądarką internetową.

Rekrutacja uczestników zajęć odbędzie się po analizie dokumentów aplikacyjnych, na które składają się:

 1. CV kandydata
 2. Formularz aplikacyjny
 3. Prezentacja pomysłu na własny biznes według wzoru zamieszczonego pod adresem http://my.brainshark.com/Opis-pomys-u-na-w-asny-biznes-531704688.

Forma zajęć:
Zajęcia składają się z dwóch komplementarnych względem siebie części:

 1. realizowanej w formie zajęć tradycyjnych (face2face)
 2. realizowanej w formie własnej pracy.

Zajęcia tradycyjne polegają na aktywnym udziale w wykładach, ćwiczeniach oraz testach.

W ramach samodzielnej pracy uczestnicy zajęć powinni zapoznać się z materiałami dydaktycznymi, do których należą ćwiczenia i testy.

Podstawową formy pracy będzie studium przypadku oparte na własnym pomyśle uczestnika zajęć.

Przebieg zajęć:
Program zajęć podzielono na dwie części. Pierwsza z nich ma na celu zapoznanie uczestników zajęć z zasadami konstrukcji biznesplanu, a także pomóc w przygotowaniu założeń własnego projektu.

Część druga poświęcona będzie przygotowaniu planu finansowego.

Prowadzący:
Dr Jerzy Skrzypek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – wybitny wykładowca i trener, autor licznych biznesplanów i studiów wykonalności, w tym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (start-up).

Mgr Piotr Skrzypek – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant i trener na kursach menedżerskich.

Na aplikacje czekamy do 10 czerwca!


Formularz aplikacyjny

Regulamin Jagiellońskiej Szkoły Przedsiębiorczości