Intensywny kurs języka angielskiego dla Polaków

Druga edycja (zakończona)

Popularność jaką cieszyła się pierwsza edycja kursu (informacje o niej poniżej), sprawiła, że zdecydowaliśmy się zrealizować kolejną.

Rozpocznie się ona jeszcze w październiku. Kurs będzie miał na celu rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzyć zasób słownictwa i gramatyki, poznać zasady użycia poprawnego rejestru, a także dowiedzieć się jak unikać błędów typowych dla polskich uczniów. Kurs będzie także okazją do pogłębienia umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Tematyka zajęć: 
Program kursu obejmuje dwa moduły tematyczne:

1) Warsztaty efektywnej komunikacji 

Kurs będzie miał na celu rozwinięcie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Uczestnicy zajęć będą mogli poszerzyć zasób słownictwa i gramatyki, poznać zasady użycia poprawnego rejestru, a także dowiedzieć się jak unikać błędów typowych dla polskich uczniów. Kurs będzie także okazją do pogłębienia umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Zajęcia poprowadzi Paulina Chołda

2) Warsztaty umiejętności interpersonalnych

Ta część kursu pozwoli uczestnikom zapoznać się bliżej z pojęciem umiejętności interpersonalnych oraz rozwinąć poszczególne kompetencje, które pozwolą na swobodne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym. Zajęcia będą obejmować ćwiczenia mające na celu rozwinięcie świadomości różnic międzykulturowych, która umożliwi efektywną komunikację. Uczestnicy kursu będą mieli również okazję udoskonalić umiejętności interpersonalne pożądane na rynku pracy, a także podszkolić swoją umiejętność prowadzenia konwersacji.

Zajęcia poprowadzi Ewa Wróblewska.

Przed zajęciami uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Kurs odbędzie się w dniach 14-25 października, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 17:30 do 20:45. Przed zajęciami będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z wykładowcami. Zajęcia odbędą się w sali wykładowej PON UJ w Londynie, 238-246 King Street (budynek POSK), Londynie W6 ORF.

W niedzielę 20 października zapraszamy na dodatkowe spotkanie ze specjalnymi gośćmi.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Aktualne CV oraz formularz aplikacyjny prosimy przesyłać na adres pon@uj.edu.pl

 

Pierwsza edycja (zakończona)

Pierwsze dwa tygodnie września 2013 roku w PON UJ w Londynie to czas na naukę języka angielskiego. Intensywne warsztaty językowe będą doskonałą okazją, aby podszkolić słownictwo, gramatykę oraz poznać skuteczne techniki komunikacyjne pod okiem specjalistów ze świata mediów i środowiska akademickiego.

Dzięki praktycznym ćwiczeniom, konwersacjom, pracy w małych grupach oraz wykorzystaniu aktywnych technik uczenia się, uczestnicy warsztatów nabędą umiejętności pozwalające im na swobodne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym, zarówno w sytuacjach formalnych, jak i w świecie akademickim. Połączenie zajęć case study z nauką swobodnej komunikacji, a także aktywną pracą z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych pozwoli na wypracowanie solidnej bazy do dalszego rozwoju kompetencji językowych.

Jeśli pragniesz zdobyć większą pewność siebie w zakresie autoprezentacji, poznać ciekawych ludzi lub po prostu dobrze się bawić – nasze warsztaty są właśnie dla Ciebie. Otwórz się na nowe doświadczenia!

Liczba miejsc jest ograniczona.

Terminy zajęć:
Kurs odbędzie się w dniach 2-13 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:15 do 21:30.

W dniach 7 i 14 września zapraszamy na dodatkowe spotkania ze specjalnymi gośćmi.

Miejsce:
Sala wykładowa PON UJ w Londynie
238-246 King Street (budynek POSK)
London W6 ORF

Zgłoszenia:
Rekrutacja uczestników odbywa się na podstawie CV oraz wypełnionego formularza aplikacyjnego (do pobrania poniżej). Dokumenty należy przesłać do 16 sierpnia br. na adres pon@uj.edu.pl

W pierwszej kolejności będą przyjmowane zgłoszenia od osób na stałe przebywających w Wielkiej Brytanii, dla których uczestnictwo w warsztatach może okazać się pomocne w doskonaleniu umiejętności językowych i interpersonalnych.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Tematyka zajęć: 
Program kursu obejmuje dwa moduły tematyczne:

1) Warsztaty medialne

To kurs komunikacji w języku angielskim zawierający ćwiczenia oparte na różnych sytuacjach, z jakimi uczestnik może się spotkać w aktualnym i przyszłym środowisku pracy i działalności zawodowej. Częścią programu będą praktyczne zajęcia z prowadzenia prezentacji, przeprowadzania i udzielania wywiadów, praca nad wystąpieniami publicznymi, debaty. Oprócz elementu językowego w programie znajdą się ćwiczenia z pracy z kamerą i mikrofonem w realnym środowisku – poza klasą. Uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania reportażu telewizyjnego i radiowego w języku angielskim w oparciu o autentyczne materiały newsowe, a także poznania zasad i metod debatowania w stylu oksfordzkim.

Zajęcia poprowadzi Grzegorz Nawrocki.

2) Akademicki język angielski

Dwie pierwsze sesje będą poświęcone zdobywaniu umiejętności analizy oraz konstrukcji wypowiedzi pisemnych w sposób przejrzysty i zrozumiały dla odbiorcy. Zakres zajęć będzie obejmować różne formy tekstów formalnych, w tym sprawozdania, raporty oraz opracowania akademickie. Na podstawie samodzielnie opracowanych materiałów, uczestnicy dowiedzą się jak budować strukturę poszczególnych wypowiedzi, stosować odpowiedni styl oraz rejestr. Kolejnym elementem kursu będzie nauka języka przez działanie (learning by doing approach) ze szczególnym naciskiem na doskonalenie prezentacji ustnych w języku angielskim.

Zajęcia poprowadzi dr Nathaniel Copsey.

Przed zajęciami uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Prowadzący:

Grzegorz Nawrocki – absolwent Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Cambridge, dziennikarstwa telewizyjnego Uniwersytetu w Preston oraz anglistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz i prowadzący programy publicystyczne w TVP (m.in. „Punkt Widzenia”, „Newsroom”, „Wywiady Jedynki” i inne). Dwukrotny stypendysta brytyjskiego rządu „British Chevening Scholarship”, programu Fundacji Schumana „Leader in Civil Society” oraz BAS Top People Project w BBC World Service. Ukończył międzynarodowe staże w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze. Współpracował z newsroomem obsługującym duński parlament dla TV2. Organizator i prowadzący cykl „Debaty Oxfordzkie” na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził  warsztaty radiowo-telewizyjne dla młodych dziennikarzy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Danii. Prywatnie interesuje się teatrem słowa i dramą. Jest reżyserem słuchowisk radiowych.

Nathaniel Copsey – wykładowca nauk politycznych, Kierownik grupy Polityki i Stosunków Międzynarodowych, Kierownik Europejskiego Centrum Aston na Uniwersytecie w Aston. Były prezenter w Telewizji Polskiej w Warszawie.  Wykładał w Kolegium Europejskim, Sciences Po Rennes, Uniwersytecie w Helsinkach i Instytucie Studiów Europejskich Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Gościnny wykładowca w Europejskim Instytucie Sussex i Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnio-Europejskich University College London. Współredaktor Journal of Common Market Studies Annual Review (JCMS AR), od 1962 wiodącego pisma dotyczącego badań nad integracją europejską. Udzielał ustnych i pisemnych rad politycznych związanych z zagadnieniami dotyczącymi integracji europejskiej szerokiemu gronu instytucji w sektorze publicznym i prywatnym, w tym Komitetowi Regionów Unii Europejskiej, polskiemu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, Kongresowi USA i Ministerstwu Finansów Jej Królewskiej Mości.

 Formularz aplikacyjny

 Regulamin