Projekty 2013

Dzięki dofinansowaniu projektu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w 2013 roku możliwe było znaczne rozszerzenie spektrum i skali realizowanych działań.

Oprócz kontynuacji rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć, PON UJ w 2013 r. zrealizował następujące projekty: