Antologia emigracyjnej myśli politycznej

Dorobek myśli politycznej londyńskiej emigracji stanowi jedną z największych białych plam na współczesnej polskiej mapie intelektualnej. Prezentacja najważniejszych nurtów oraz myślicieli, zasygnalizowanie wielobarwności poglądów i idei „polskiego Londynu”, przybliżenie polskiemu czytelnikowi archipelagu często naprawdę wybitnej refleksji politycznej, stanowią wyzwanie, jakiemu sprostać ma niniejszy zbiór tekstów. Bliższe poznanie myśli Niezłomnych pozwoli dostrzec w nich nie odrealnionych fantastów czy dziwaków, ale myślicieli politycznych z krwi i kości, często przewyższających pod tym względem rodaków z kraju.