Wykłady Jagiellońskie

Wykłady Jagiellońskie to seria prestiżowych spotkań otwartych organizowanych przez PON UJ m.in. we współpracy z Ambasadą RP w Londynie. Prezentują one osiągnięcia polskiej nauki i polskich naukowców oraz oryginalne spojrzenie wybitnych postaci na zagadnienia polsko-brytyjskie. W tym roku dzięki nawiązaniu współpracy z Sir Leszkiem Borysiewiczem, Rektorem Uniwersytetu Cambridge, część wykładów odbędzie się w murach tej wyjątkowej uczelni.

Adresatami przedsięwzięcia są zarówno Polacy studiujący w Wielkiej Brytanii, badacze, dla których udział w wykładzie może stać się okazją do spotkania z mistrzem, jak i Brytyjczycy, których zaproszone osoby i szeroka tematyka zainspirują do poszukiwań naukowych czy edukacji w Polsce.

Językiem wykładów jest język angielski.

Dotychczas wykłady wygłosili:

  • dr Mikołaj Kunicki
  • prof. Andrzej Jajszczyk
  • Adam Zamoyski
  • Antoni Libera
  • Witold Sobków
  • prof. Sir Leszek Borysiewicz
  • Charles Crawford
  • dr Przemysław Żurawski vel Grajewski
  • prof. Zenon Bańkowski
  • prof. Richard Butterwick-Pawlikowski