Konferencja „Rycerze wolności”

Konferencja poświęcona XX-wiecznej diasporze Polaków we Włoszech i w Rosji stanowi kontynuację zapoczątkowanego przez PON projektu naukowego „Rycerze  wolności”. Wzorem poprzednich lat zostaną przedstawione najnowsze badania nad dziejami Polaków na obczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań polskich naukowców i artystów. Do udziału zostali zaproszeni znani naukowcy z Rosji, Włoch oraz Polski.

Konferencja została zorganizowana w Krakowie 18 listopada 2013 r.

Teksty pokonferencyjne:

 Geneza i obraz polskiej emigracji we Włoszech w XX w.

 Wybrane rzymskie inicjatywy pomocy dla kraju w latach 1957-1989

 Polski Kościół i jego inicjatywy we Włoszech w XX w.

 Polacy na Syberii

 Emigracyjna działalność na rzecz kultury polskiej na przykładzie Ogniska Polskiego w Turynie
Wspomnienia Józefa Korzeniowskiego