Program

Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia niestacjonarne, II stopnia); specjalność: studia strategiczne; specjalizacja: Polsko-brytyjskie studia strategiczne w roku akademickim 2013/2014.

 

Zajęcia obowiązkowe: 

Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty
ECTS
Semestr
Bezpieczeństwo międzynarodowe Wykład/ ćwiczenia Egzamin 15+15 5 I
Teoria stosunków międzynarodowych Wykład/ ćwiczenia Egzamin 15+15 6 I
Międzynarodowa ochrona praw człowieka Wykład Egzamin 27 5 I
Ekonomia rozwoju Wykład Egzamin 27 5 II
Międzynarodowa ochrona środowiska Wykład Egzamin 27 5 II
Międzynarodowa polityka społeczna Wykład Egzamin 27 4 II
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe Wykład/ ćwiczenia Egzamin 15+15 6 II
Seminarium Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 20 6 II
Język obcy Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę 18 1 II
Międzynarodowe transakcje gospodarcze Wykład Egzamin 27 6 III
Globalizacja i regionalizacja Wykład Egzamin 16 4 III
Seminarium Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 20 4 III
Międzynarodowe rynki finansowe Wykład Egzamin 27 6 IV
Prawo gospodarcze Unii Europejskiej Wykład Egzamin 27 5 IV
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie Wykład Egzamin 16 4 IV
Seminarium Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 20 6 IV


Zajęcia specjalnościowe: 

Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty
ECTS
Semestr
Stosunki polsko-brytyjskie Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 III
Strategia i bezpieczeństwo w polityce Wielkiej Brytanii Wykład Egzamin 16 4 IV
Racja stanu w polityce Wielkiej Brytanii i Polski Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 I
Współczesne społeczeństwa: brytyjskie i polskie Wykład Zaliczenie 16 3 II


Kursy do wyboru:

Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych Forma zaliczenia Liczba godzin Punkty
ECTS
Semestr
Seminarium Konwersatorium Zaliczenie na ocenę 20 4 I
Język obcy Ćwiczenia Zaliczenie na ocenę 18 1 I
Myśl strategiczna: od Sun Tzu do Arona Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 I
Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 I
Strategiczne problemy państw Azji Południowej Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 I
Siły zbrojne we współczesnym świecie Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 II
Strategiczne problemy współczesnego świata Wykład Egzamin 16 3 II
Strategia w polityce Federacji Rosyjskiej Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 III
Strategie w polityce zagranicznej RFN Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 III
Strategie państw obszaru śródziemnomorskiego Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 III
Partie i systemy partyjne w UE Wykład Zaliczenie na ocenę 16 3 III
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa Wykład Zaliczenie na ocenę 16 4 IV
Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie Wykład Egzamin 16 4 IV
Communism, Post-communism and Democratization Wykład Egzamin 16 4 IV
Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego Wykład Egzamin 16 4 IV
La France contemporaine Wykład Egzamin 16 4 IV
International Relations in the Asia Pacific Region Wykład Egzamin 16 4 IV